HER ÇOCUĞUN EĞİTİM GÖRME HAKKI VARDIR,YA OKULA GİDEMEYENLERİN?


Çevrenizde  okul yaşına gelmiş olup,sağlık vb nedenlerden dolayı okula devam edemeyen arkadaşınız var mı? Bizim var. Peki "Her çocuk eğitim hakkına sahiptir.Çocukların eğitim hakkı anayasa ile,sözleşmeler ile koruma altına alınmıştır." dedik önceki yazılarımızda.
      Sağlık nedenlerinden dolayı okula gitme imkanı lmayan çocuklar ,eğitim haklarından yararlanamayacak mı?
    Çocukların her yönden gelişebilmeleri için eğitim almalarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.Eğitim oranı yüksek toplumların da gelişme oranlarının yüksek olduğunu biliyoruz.
     Bir çok çocuk çok çeşitli sağlık problemleri yaşamaktadır.Bunların bazıları fiziksel,bazıları ise zihinseldir.Bu çocukların okullara gidip,yaşıtları içinde eğitim görme imkanları yoktur.Sağlık durumları nedeniytle evden çıkmaları uygun olmayabilir.
    Bu durumda çocuklar eğitim haklarını nasıl kullanabilir? Bu konuyla ilgili biz de geçen yıla kadar bilgi sahibi değildik.Ancak sınıf arkadaşımız Günay,tedavisi zor ve uzun sürecek olan bir hastalığa yakalanınca okula gelemez oldu.Bu durumda Günay'ın eğitimi sona  mı erdi? Tabii ki hayır.
       Eğitim hakkından sadece okula  gelen çocuklar faydalanmaz.Oklula gelemeyen çocuklar için de eğitim hakkı sağlanmıştır.Buna "Evde Eğitim Hizmeti" denilmektedir.

Evde eğitim hizmetleri özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından planlanır. Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde eğitim hizmeti almasına karar verilen bireylerin kaydı, bir ilköğretim okulu veya özel eğitim okuluna/kurumuna yapılır ve okula/kuruma devam etme şartı aranmaz. Bu hizmetler, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından sürdürülür. Ancak, bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi, sınıf ve alan öğretmenleri de görevlendirilir. Evde eğitim hizmetinden yararlanan birey, kayıtlı bulunduğu okulda uygulanan öğretim programlarından sorumludur. Ancak BEP geliştirme birimince, bu programlara dayalı olarak bireyin eğitim performansına göre, ihtiyaç duyduğu alanlarda bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır. Evde eğitim alan bireyin başarı durumunun değerlendirilmesi, kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak, bireyin durumu ve özelliğine göre değerlendirme şekli, yöntem ve tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli değişiklikler yapılır ve özel tedbirler alınır.

  Bu durumda okula devam edeeyen öğrenciler de  Eğitim Hakkını kullanmış olmaktadırlar.


      

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !